افتتاح مسجد جامع بندر تجارتی آقینه به کمک مالی ترکمنستان

5 Dec 2020

۱۵ قوس ۱۳۹۹

مقام‌های محلی در فاریاب از افتتاح مسجد جامع بندر تجارتی آقینه در ولسوالی خان چهارباغ این ولایت به کمک کشور ترکمنستان خبر می‌دهند.

این مسجد روز گذشته با حضور وزیر حج و اوقاف،‌ والیان فاریاب و جوزجان، سفیر و قنسول کشور ترکمنستان، بزرگان قومی ولسوالی های چهارگانهٔ اندخوی افتتاح گردید.

مقام‌های حکومت افغانستان در سخنرانی های‌شان از هم‌کاری کشور ترکمنستان در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی،‌ فرهنگی، تحصیلی وکمک‌های بشردوستانه تشکر نمودند.

کار اعمار مسجد جامع بندر تجارتی آقینه در ماه عقرب سال ۱۳۹۹ با هزینه ۵۹۴ هزار دالر امریکایی به کمک مالی کشور ترکمنستان آغاز گردیده بود روز جمعه افتتاح و به بهره بردارى نماز گزاران سپرده شد.Skip to toolbar