کشف یک ‌باب ذخیره ‌گاه مواد مخدر در لوگر

3 Dec 2020

۱۳ قوس ۱۳۹۹

شاه ‌پور احمدزی سخنگوی پولیس لوگر می ‌گوید: معینیت مبارزه علیه مواد مخدر طی یک عملیات خاص، یک ‌باب ذخیره ‌گاه مواد مخدر را کشف و مقدار ( 510) کیلو گرام چرس پروسس شده و غیر پروسس شده را به ‌دست آوردند.

سخنگوی پولیس گفت؛ در این عملیات ۵۰ تن از منسوبین قطعۀ خاص ملی مبارزه علیه مواد مخدر (NIU) اشتراک نموده بودند که مواد به ‌دست آمده بعد از نمونه برداری و عکاسی در ساحه حریق و از بین برده شده، ساحه تحت بررسی و تصفیه قرار گرفت.

پولیس مبارزه با مواد مخدر دراین عملیات ضربۀ سنگین برپیکر قاچاقبران وفروشنده‌گان مواد مخدر وارد نموده و از اعتیاد هزاران جوان به مواد مخدر جلو گیری نمود.Skip to toolbar