وضعیت معلولین در فاریاب چگونه است؟

3 Dec 2020

۱۳ قوس ۱۳۹۹

افغانستان از جمله کشور‌هایی است که بیشترین آمار معلولین در آن به ‌ثبت رسیده است و دلیل اصلی بلند بودن آمار معلولین در این کشور جنگ ‌ها طولانی در چهار دهۀ اخیر است.

جنگ ‌های دراز مدت آثار مخرب و ویران‌ گر از خود به ‌جا مانده است، در کنار نابودی و تخریب اماکن تاریخی، عبادت‌گاه‌ها، کشت‌زارها و ملکیت‌های مردم، قربانی انسانی کلان از مردم افغانستان گرفته است. اکثریت معلولین در افغانستان محصول همین چهار دهه جنگ در کشور است.

به حد اوسط همه ساله به تعداد ده هزار معلول در این کشور به ثبت می‌رسد و این آمار فاجعۀ کلان انسانی را در این کشور نشان می‌دهد. سال گذشته فیروزالدین فیروز وزیرپیشین صحت افغانستان آمار کلی معلولین در این کشور رایک ملیون نفر اعلام کرده‌، گفته بود: این افراد در اثر بیماری‌های طبیعی، تصادفات رانندگی و حنگ‌های داخلی معلول شده‌اند.

اما دولت افغانستان حقوق معلولین را در نظر گرفته، آن‌ها را از نظر دور نه‌انداخته؛ در مصوبه‌ای که از طرف پارلمان کشور جهت رسیدگی به حقوق معلولین تصویب شده‌است معاش معلولین که از طرف دولت پرداخت می‌شود برابر با معاش مامور بست هشت (۵۰۰۰) افغانی است. و همچنان ۳ درصد کرسی‌ها در تمام ادارات دولتی به معلولین اختصاص داده شده‌است. توزیع نمره‌های رهایشی، بورسیه‌های تحصیلی در داخل و خارج از کشور، از جمله حقوقی است که دولت مکلف به پرداخت آن می‌باشد.

فاریاب یکی از ولایتی است که در چند سال اخیر آمار معلولین در این ولایت بالا بوده، و معلولین در این ولایت به وضعیت خوبی به‌سر نمی‌برند. سرمای زمستان و موج دوم کرونا نگرانی‌ها را در میان این قشر جامعه بیشتر کرده‌است.

امان‌الله یکی تن از معلولین که در انفجار چهارراهی میسره دو چشم خود را از دست داده از به‌موقع نرسیدن حقوق‌اش شکایت کرده می‌گوید: در توزیع معاشات مساوات در نظر گرفته نمی‌شود و شفافیت وجود ندارد.

سیدعبدالحکیم یکی دیگر از معلولین از عدم شفافیت در کار ریاست شهدا و معلولین شکایت کرده می‌گوید که او و تعداد دیگر از معلولین از چهار سال به‌اینسو به حقوق شان نرسیده‌اند.

حبیب ‌الرحمن آخوندزاده، آمر شهدا و معلولین فاریاب میگوید: افغانستان بیشترین آمار معلولین را در جهان به ثبت رسانیده‌است و دلیل بلند بودن آمار معلولین را در این کشور تشدید جنگ‌های داخلی عنوان می کند.

او می‌افزاید که حکومت محلی در تلاش است تا زمینۀ کار را برای تمام متقاضیان این ولایت مساعد کرده، کادرهای توانمند را از میان معلولین شناسایی و به ادارات دولتی معرفی بکند، تا سه‌درصد از کرسی‌‌های ادارات دولتی که به معلولین میرسد را کامل کرده باشیم. در این مورد داکتر تقیب‌الله فایق والی فاریاب با هیات بلند رتبه که در این خصوص از مرکزبه این ولایت سفر نموده بودند جلسات متعدد گرفته‌ به این توافق رسیدند که کمبودی‌های استخدام را در ادارات باقی مانده تکمیل نماید و امروزها روی آن کار جریان دارد.

نویسینده: عنبرکیاSkip to toolbar