حمله بر قندهار ۱۰۳ کشته و زخمی از طالبان گرفت

3 Dec 2020

۱۳ قوس ۱۳۹۹

وزارت دفاع ملی اعلام نموده است؛ که طالبان روز گذشته در مربوطات ولسوالی های ژیری، دند و معروف ولایت قندهار بالای پوسته های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی حمله نموده‌ بودند که با مقاومت نیروهای دفاعی مواجه شدند.

در اعلامیه آمده ‌است که نیروهای دفاعی و امنیتی در چارچوب دفاع فعال و با حمایت قوای هوایی حمله طالبان را عقب زدند. درنتیجۀ درگیری و ضربات هوایی،  ۸۵ طالب کشته و ۱۸ تن دیگر زخم برداشتند.

در اعلامیۀ این وزارت آمده‌است؛ ۲ موتر و ۳ موتر سایکل طالبان بدست آمده و مقداری سلاح و مهمات شان تخریب گردیده‌است. به نظامیان کدام آسیبی نرسیده ‌است.

تا هنوز طالبان در پیوند به این اعلامه واکنشی از خود نشان نداده‌اند.Skip to toolbar