جلوگیری از یک انفجار در میمنه

3 Dec 2020

۱۲قوس۱۳۹۹

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب میگوید: یک مقدار مواد انفجاری توسط مخالفین مسلح دولت درآخیر گذر عربخانه (ناحیه شهری) در مقابل در منزل حارمن فضل احمد فطرت آمر حوزه سوم امنیتی پولیس در زیر پلچک، داخل یک بوری جاسازی شده بود.

آقای یورش می‌افزاید؛ این ماین به قصد جان آقای فطرت کارگذاری شده بود که توسط پولیس کشف و خنثی گردید.Skip to toolbar