توزیع گندم اصلاح شده بذری برای ۲۴۰۰ کشاورز در فاریاب

3 Dec 2020

۱۳ قوس ۱۳۹۹

برای ۲۴۰۰ کشاورز در فاریاب، گندم اصلاح شده بذری از سوی( FAO ) دیروز چهارشنبه/۱۲قوس/۱۳۹۹

توزیع گردید.

عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت فاریاب از توزیع گندم اصلاح شده و کود کیمیاوی برای دهاقین سه ولسوالی پشتونکوت، شیرین تگاب و المار این ولایت خبر میدهد.

رئیس زراعت فاریاب، از رو آوردن دهاقین به کشت گندم استقبال نموده افزود که حاصلات دهاقین در سال جاری در ولایت فاریاب افزایش یافته است.

محمد اکبر یکی از کشاورزان فاریابی از کمک ‌های (‌FA0 ) ابراز خرسندی نموده افزود: زمستان پیشرو وی را برای بدست آوردن حاصلات بیشتر گندم، امیدوار ساخته است.

غلام سرور یکی از دهاقین ولسوالی شیرین تگاب، خواهان تامین امنیت و برقراری صلح شده گفت که درگیری های مسلحانه، کشت زارهای دهاقین را  طعمه آتش جنگ می‌سازد.Skip to toolbar