زنان فاریابی؛ از دیروز تا امروز

2 Dec 2020

۱۲ قوس ۱۳۹۹

زنان افغان، با در نظرداشت تابوهای اجتماعی و اختلاف‌ دیدگاه مرد محورانۀ اجتماع مرد زده، همواره در نواسان تغییراتی بوده‌اند که هیچ آمادگی قبلی برای متحمل شدن آن‌ها نداشته‌ و در ادوار مختلف سیاسی و اجتماعی خودشان را با وضعیت نا هنجار آماده و خاموشانه مرکز تحمل بلاها بوده، دل به هرچه بادا باد داده‌اند.

فاریاب از جمله ولایاتی بوده که از دیروز تا امروز، زنان در معرض تمام جریان‌های سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و قربانی‌های زیادی داده‌اند. از تحمل خشونت‌ها تا خاموشی در برابر بلاهایی که جنگ می‌تواند بر سر آن‌ها بیاورد، آن‌ها را به سرسختی تیربند ترکستان رسانده، به موجودات شکست ناپذیر تبدیل کرده‌است.

به اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب که به دست‌رس چاپار رسیده است، در سال جاری ۲۰ مورد افزایش خشونت علیه زنان را در این ولایت نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. در سال گذشته خشونت‌های ثبت شده علیه زنان به ۱۰۸ مورد می‌رسید و در سال جاری در حالی که سال به فرجام خود نرسیده است، تا اکنون ۱۲۸ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده و قضایای آن تحت پی‌گرد می‌باشد.

عرف و عادات ناپسند، به بد دادن، و عدم رضایت زنان به ازدواج‌های سنتی دلایل کلیدی خشونت‌های ثبت شده در این ولایت می‌باشد. نا امنی و فقر اقتصادی از موارد دیگری است که زنان قربانی اصلی آن در این کشور شده‌اند.

اما با وجود این موانع زنان فاریاب نسبت به سال‌های گذشته توانسته‌اند که یک‌سری از تابوها را شکستانده دوشا دوش مردان خانوادۀ خود به کار و صنعت پرداخته برای کفاف معیشت خانواده‌های خویش می‌کوشند.

دیروز زنان این ولایت در تاریکی محض تعصب و بنیادگرایی بسر می‌بردند و نفس کشیدن در چهار دیواری خانه برای زنان دشوار و زندگی محدود در محدودۀ خانه‌های خودشاد بود. آزادی کار و استقلالیت اقتصادی حقوق اساسی شان بود که در این تاریکی محض جنگ و بنیاد گرایی از آن بی‌گانه بودند.

اما امروز حضور زنان در اجتماع به عنوان ضلع اصلی سازنده، فضای شهر و بازار این ولایت را آبی کرده و پیام زندگی در پرتو آگاهی و مشترکات اجتماعی را به گوش شهروندان نجوا می‌کند.

با وجود چالش‌های یاد شده در فراروی زنان، زنان فاریاب در اجتماع شجاعانه به کار و فعالیت پرداخته موثریت خودشان را هرروز بیشتر از دیروز ثابت می‌کنند. از فعالیت در سکتورهای علمی تا تعلیم و تربیه و از ادارات تا کشت و زراعت زعفران و از فعالیت‌های تجارتی و سیاسی در این ولایت نقش برازنده‌یی را بازی کرده، گرداننده گان موثر در اجتماع ثابت شده نوید بخش آیندۀ درخشان برای نسل‌های بعدی هستند.

اما معاملات جنگ و صلح سه جانبۀ (امریکا، حکومت افغانستان و طالبان) نگرانی‌های بیشتری را برای زنان کشور ایجاد کرده‌است. آن‌ها از فاجعۀ نابودی دست‌آوردهای شان در چند سال اخیر که در قسمت سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیه و…. داشتند می‌ترسند.

می‌ترسند از این که تمام دست‌ آوردها و مبارزات چندین سال متمادی را از دست داده دوباره در چهار دیواری‌های خانه‌های شان در قید بمانند و یک بار دیگر نفس کشیدن در آزادی برای شان دشوار شود.Skip to toolbar