توقف روند پرداخت ۲۰۰ میلیون دالر از سوی بانک جهانی برای افغانستان

2 Dec 2020

۱۲ قوس ۱۳۹۹

بانک جهانی اعلام کرده‌است که روند پرداخت ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی به افغانستان را متوقف کرده‌است.

هنری کرالی، رئیس بانک جهانی در افغانستان در نامه‌ای به رئیس ‌جمهور غنی علت پرداخت نشدن ۱۸۰ میلیون دالر بستۀ کمکی را فراهم نشدن آمار و اطلاعات در پیوند به اقتصاد کُل کشور از سوی بانک مرکزی گفته‌است.

رئیس بانک جهانی در این نامه از  بی‌‌پاسخ ماندن چندین درخواست کتبی این بانک از سوی بانک مرکزی سخن زده‌ و خواهان مداخلۀ ریاست‌جمهوری در این روند شده‌است.

در این نامه، علت پرداخت نشدن ۲۰ میلیون دالر دیگر، تعدیلات اخیر در قانون مشارکت عامه و‌ خصوصی گفته شده‌است که بر بنیاد این تعدیلات، مدیریت پروژه‌های مشترک عامه و خصوصی از وزارت مالیه به ادارۀ امور ریاست‌جمهوری (واحد تسهیل سرمایه گذاری در ادارۀ ‌ریاست‌جمهوری)، سپرده شده‌است.

بانک جهانی در سال جاری میلادی در مجموع ۶۰۰ میلیون دالر امریکایی به افغانستان تعهد کرده‌ بود که از این میان تا کنون ۴۰۰ میلیون دالر آن، به حکومت افغانستان پرداخت شده‌است.Skip to toolbar