توزیع مواد غیر غذایی برای ۵۴۴ خانواده در فاریاب

2 Dec 2020

۱۲قوس۱۳۹۹

برای ۵۴۴ خانواده بی ‌جا شده در ولایت فاریاب، از سوی دفاتر ( WFP و NCR ) مواد غیر غذایی توزیع گردید‌‌.

عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت فاریاب، از توجه و رسیده ‌گی دفاتر به وضعیت ناگوار بی‌ جا شده‌گان، تشکر نموده افزود که کمک ‌های دولت مرکزی برای بی ‌جا‌ شده‌گان ادامه دارد.

آقای راسخ همچنان اظهار داشت که کمک‌ های غذایی برای این شمار خانواده‌ها در چند روز گذشته توزیع شده بود و امروز روند توزیع کمک غیر غذایی از قبیل کمپل، ترپال، بالون گاز، سیت آشپزخانه و کیت صحی نیز آغاز شد.

غلام فاروق محمدی رئیس امور مهاجرین فاریاب، علت افزایش بی ‌جا شده‌گان را ناامنی و جنگ عنوان نموده افزود که وضعیت بی‌ جا شده‌ گان نگران کننده است.

غلام قادر یکی از باشنده‌گان خواجه سبزپوش، از حکومت محلی و دفاتر مدد رسان تشکر نموده افزود که در صورت توقف جنگ و  فراهم شدن امنیت و آرامی، وی حاضر است به خانه ‌اش برگردد.

سیدمحمد باشندۀ ولسوالی قیصار فاریاب، می ‌گوید: که جنگ ‌های داخلی از خانوادۀ وی دو قربانی گرفته است و او با دیگر اعضای خانواده‌اش به شهر میمنه، مرکز فاریاب پناه آورده‌اند.

سید محمد از آغاز فصل سرما و بلند رفتن قیمت مواد غذایی و مواد سوخت نیز نگران است.

با این همه، با آغاز فصل زمستان و افزایش بی ‌جا شده‌گان در شهر میمنه، حکومت محلی و دفاتر مدد رسان، کمک‌های غذایی و غیرغذایی را شدت بخشیده اند.Skip to toolbar