اخذ امتحان کانکور آزمایشی از ۲۷۰ دانش‌ آموز دختر در فاریاب

2 Dec 2020

۱۲قوس۱۳۹۹

امروز ( چهارشنبه۱۲قوس۱۳۹۹ ) دفتر اکتید فاریاب امتحان آموزشی کانکور را در لیسۀ  دخترانۀ ستاره با حضور داشت اعضای شورای ولایتی، رئیس معارف، اساتید و آموزگاران در شهر میمنه برگذار کرد.

لعل محمد جویا ماستر ترینر دفتر اکتید به چاپار می‌گوید؛ دفتر اکتید از ده سال به این‌ سو برنامه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی خود را آغاز نموده که در ادامۀ برنامه‌ های قبلی، برنامه‌ای تحت نام آموزش تدریسی کانکور را نیز به دانش آموزان فراهم نموده است.

این برنامه به مدت ۹ ماه برای ۲۷۰ تن از دانش‌ آموزان دختر با آموزش و تدریس مضامین مختلف مکتب ادامه پیدا کرد و امروز فرجامین روز این برنامه بود و با آزمون نهایی به پایان خود رسید.

درین حال عزت الله خوشبین رئیس معارف فاریاب افزود؛ در یکسال آخر شاگردان مکاتب به خاطر اوج شیوع ویروس کرونا از درس های‌ شان عقب مانده بودند که با برگذاری چنین برنامه‌ های آموزشی با هماهنگی ریاست معارف سطح ظرفیت شاگردان مکاتب بلند رفته است.

آقای خوشبین از دفتر اکتید تشکر نموده ابراز خوشبینی کرد؛ امروز تعداد ۲۷۰ تن از دانش‌ آموزان دختر در  برنامه کانکور آزمایشی این دفتر امتحان نهایی می‌ دهند.

تعدادی دانش آموزان میگوید؛ درین ماه مضامین، ریاضیات، دری ،پشتو، وغیره مضامین را همه روزه آموزش دیده و احساس خوشبینی نموده می‌گویند؛ بخاطر ارتقای ظرفیت بانوان این برنامه خیلی موثر تمام شده است.Skip to toolbar