چهار فروشندۀ مواد مخدر در فاریاب بازداشت شد

1 Dec 2020

۱۱ قوس ۱۳۹۹

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: منسوبین مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه روز گذشته طی عملیات‌های جداگانه چهار تن را بنام‌های غلام سرور باشنده قریه چکاب قاسم ولسوالی پشتونکوت، اسدالله باشنده گذر زرگر خانه، احمد جاوید باشنده گذر تاتار خانه و فضل احمد باشنده قریه قطور ناحیه ششم که از سوی سارنوالی اختصاصی امر باز داشت شان صادر شده بود؛ بازداشت و به چنگ قانون سپرده شد.

این افراد حین فروش موادمخدر به معتادین با مقدار (۵۴) گرام موادمخدر نوع متآمفیتامین (شیشه)، (۱۵) گرام موادمخدر نوع هیروئین، مبلغ (۳۰۰) دالر امریکایی،  (۶۰۰۰)پول افغانی،  یک عراده موتر نوع کرولا به رنگ سرخ باز داشت شده است.

افراد باز داشت شده از جمله مظنونین متکرر بودند که در چندین قضیه دیگر موادمخدر نیز سوابق جرمی داشتند.



Skip to toolbar