جلوگیری از ازدواج یک دختر ۹ ساله با مرد کهن‌سال در بدخشان

1 Dec 2020

۱۱ قوس ۱۳۹۹

امام‌داد نیازی، مدیر حقوق ولسوالی زیباک می‌گوید؛ از ازدواج یک دختر ۹ ساله با مردی کهن ‌سال که از همسرش جدا شده بود جلوگیری شد.

آقای نیازی می ‌گوید که این خانواده در روستای اسکی‌طول ولسوالی زیباک زنده‌گی می‌ کنند.

به گفتۀ آقای نیازی، این کودک هیچ چیزی در مورد ازدواج و فردی که قرار بوده با او ازدواج کند نمی‌داند.

مدیر حقوق ولسوالی زیباک می‌گوید که پدر و مادر این کودک به مواد مخدر معتاداند.Skip to toolbar