توزیع مواد غذایی برای ۱۰۰۰ خانواده بی جا شده در فاریاب

1 Dec 2020

۱۱ قوس ۱۳۹۹

برای ۱۰۰۰ خانواده‌ بیجا شده در ولایت فاریاب، از سوی دفتر تیکا TiKa، مواد غذایی توزیع گردید.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب از کمک های بشردوستانه دفتر تیکا مقیم مزارشریف و کشور ترکیه برای خانواده های فقیر وبیجا شده تشکر نموده همچنان خواستار دوام همچو کمک ها نیز گردید.

والی فاریاب گفت که جنگ ها در این ولایت سبب بیجاشدن صدها خانواده از ولسوالی ها به شهرمیمنه شده و آنان دراین فصل زمستان به وضعیت نگران کننده زندگی دارند.

سید عبدالباقی هاشمی، عضو شورای ولایتی فاریاب، علت بیجاشده‌گان را جنگ و ناامنی عنوان نموده افزود، که درصورت عدم توجه به بی‌جاشده‌گانِ ولسوالی‌ها، فاجعه‌ی انسانی رخ خواهد داد.

وی از افزایش بیجا شده‌گان در این ولایت، نگرانی خود را بیان نموده گفت؛ که برای بیجاشده‌گان کمک‌های غذایی و غیر غذایی صورت نگیرد، زمستان پیش ‌رو بیشتر از کرونا از مردم قربانی خواهد گرفت.

سید حفیظ الله یکی از بیجا شده‌گان ولسوالی خواجه سبزپوش می ‌گوید: که خانه ‌اش میان دود و باروت جنگ، ویران شده است و او با خانواده‌اش از چند ماه به این‌سو در شهر میمنه بی ‌سرپناه مانده است.

عبدالحمید باشنده‌‌ۀ ولسوالی قیصار، از کمک‌های غذایی دفتر تیکا خرسندی نموده خواهان البسۀ زمستانی و مواد غیر غذایی شده است.

وی از ناهنجاری‌ های روزگار و نبود کار شاکی است.

این کمک‌ها، با آغاز فصل سرما و موج دوم کرونا، برای بیجا شده‌گان توزیع گردید.Skip to toolbar