انفجار پل عام‌المنفعه توسط طالبان در فاریاب

1 Dec 2020

۱۱ قوس ۱۳۹۹

دیشب طالبان پل قریه غذاری ولسوالی خواجه سبز پوش  را با جاسازی نمودن ماین انفجار دادند.

یک منبع محلی به چاپارمی گوید: دیشب طالبان یک قسمت از  پل قریه غذاری را انفجار دادند؛ این پل  قریه غذاری را  با قریه جات کوسه قلعه، ینگی قلعه، لقمان، شوربازار و آستانه بابا وصل می‌کرد.

گفتنی است که از چندی بدین‌سو طالبان در مناطق حاکمیت خویش به تخریب سرک، پل و اماکن عام‌المنفعه می‌پردازند که از این باعث مردم را با مشکلات زیاد مواجه کرده‌اند.Skip to toolbar