آمار خودکشی در جاپان کرونا را پشت ‌سر گذاشت

1 Dec 2020

۱۱ قوس ۱۳۹۹

آمار تمام کسانی که در سال جاری در جاپان خودکشی کرده‌اند بیشتر از قربانیان کرونا در ده ماه گذشته در این کشور است. در خبرنامۀ ادارۀ مبارزه با خودکشی آمده است که تنها در ماه اکتوبر ۲۱۵۳ تن خودکشی کرده‌اند که بیشترین فیصدی آن ‌را خانم‌ ها تشکیل می‌ دهد.

تیم رضاکار مبارزه علیه خودکوشی در جاپان این خبر را تصدیق کرده می ‌گویند: در جاپان و کوریای جنوبی معضل خودکشی دامن فراخ گسترده ‌است و دلایل اصلی روی آوردن مردمان این دو کشور به خودکشی قرنطینه ‌های درازمدت، خانه‌ نشینی‌های مداوم و فشارهای روحی برامده از این معضل است.

از جانب دیگر سرعت زندگی و کار در جاپان زیاد است و مردم در بحران عدم دید و وادید و معاشرت به ‌سر می ‌برند که با عث می‌شود بیشتر اوقات خود شان را تنها دریابند.

گفتنش سخت نیست که کوید۱۹ در تمام جهان سایه افگنده و اثر مخرب بالای روح و روان مردم داشته؛ اما در کوریای جنوبی و جاپان آمار خود کشی از قبل بالا بود و کرونا باعث شده‌است که آمار خودکشی در این کشور بیشتر از پیش بالا برود.

تحقیقی که در امریکا و بریتانیا صورت گرفته است نشان می‌ دهد؛ آمار خود کشی میان دختران و پسران ۱۸ تا ۲۴ سال بالا رفته است؛ اما در جاپان فاجعۀ انسانی را نشان می ‌دهد.

در سال جاری از ماه جولای تا اکتوبر ۲۸۱۰ زن جاپانی به زندگی خود نقطۀ پایان گذاشته‌اند و در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۹۹۴ تن در تمام سال گزارش شده بود. تمام زنانی که دست به خودکشی زده بودند سن‌شان کمتر از ۲۹ سال بود. اما کوریای جنوبی هم در این امر کم‌تر از چاپان نبوده، در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۶۰۰۰ حادثۀ خود کشی در این کشور به ثبت رسیده بود که تا هنوز یک ریکارد جهانی محسوب می‌شود.

منبع: express news

مترجم: عنبر کیاSkip to toolbar