طالبان  کلینیک ولسوالی المار فاریاب را حریق کردند

25 Nov 2020

۵ قوس ۱۳۹۹

مقام های محلی درفاریاب می گویند:که گروه طالبان شب گذشته كلينيك صحی ولسوالی المار این ولایت را به آتش كشيدند .

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب می گوید: “زنان و فرزندان طالب مريض ميشوند جهت تداوي به شهرمیمنه ميآيند وبدون هيچ مشكلي تداوي ميشوند اما زمانیکه خانواده های فقیر درساحات طالبان مريض ميشوند كرايه موتر را ندارند كه در شهر بيايند وكلينيك را هم طالبان حریق کردند پس گناه اين مردم فقيرچيست”.

والی فاریاب می افزاید: گروه طالبان با سلاح های سبک و سنگین بالای مرکز ولسوالی المار و به خصوص کلینیک این ولسوالی را هدف قرار دادند که در نتیجه ساختمان کلینیک با وسایل وتجیهزات آن حریق شده است.

دراین حال محمد صالح صالح ولسوال المار فاریاب می گوید: که طالبان از چند سال بدینسو  برای مردم این ولسوالی خسارات مالی وجانی رسانده و همچنان به ادامه خشونت های شان در برابر مردم این بار کلینیک این ولسوالی را که برای ۳۰ خانواده  عرضه خدمات صحی می کردند به آتش کشیدند.

دراین حال باشنده گان ولسوالی المار از طالبان می خواهند دیگر تاسیسات عام المنفعه را تخریب نکنند چونکه مردم فقیر بیشتر از تاسیسات عام المنفعه استفاده می نمایند این عمل طالبان یک ظلم در برابر افراد ملکی می باشد.

با این همه بر اثر جنگ وحملات طالبان در ولسوالی المار صد ها خانواده در این فصل زمستان و سردی هوا از خانه های شان بیجا شدن وبه وضعیت نگران کننده زندگی می دارند.Skip to toolbar