انفجار موتر بم در کندهار

25 Nov 2020

۵ قوس ۱۳۹۹

منابع در کندهار از وقوع انفجار موتر بم در این ولایت خبر میدهند.

در این حال بهیر احمدی سخنگوی والی کندهاراین رویداد را به چاپار تایید کرده میگوید؛ لحظات پیش انفجار در مربوطات حوزه یازدهم مرکز این ولایت رخ داده تاحال نوعیت این رویداد معلوم نیست.

سخنگوی والی کندهار می گوید؛ آمار ابتدایی نشان می دهد که پنج سرباز پولیس ملی در این انفجار زخمی شده اند.

اما منابع محلی در کندهار میگویند؛ نوعیت این رویداد، انفجار موتر بم در مرکز این ولایت بوده است.Skip to toolbar