دریافت جسد یک جوان تاجر درکابل

24 Nov 2020

۴ قوس ۱۳۹۹

منابع امنیتی در کابل امروز ( سه شنبه ۴عقرب) از دریافت جسد یک تاجر جوان خبر میدهند.

فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل به چاپار تایید نموده میگوید؛ روز گذشته در مربوطات ناحیه سوم یک جسد تاجر جوان دریافت شده است.

سخنگوی پولیس می افزاید؛ چند روز قبل اطلاع مفقود بودنش از مربوطات ناحیه چهارم ثبت گردیده وقضیه واضح نیست که انگیزه قتل چی‌ بوده وبعد از انکشاف جزییات همگانی خواهد شد.

وی گفت؛ جسد برای بررسی بیشتر به طب عدلی منتقل گردیده تا چگونگی و قضیه معلوم گردد.Skip to toolbar