سقوط ده پوسته امنیتی در جوزجان

22 Nov 2020

۲ قوس ۱۳۹۹

منابع در جوزجان می گویند:طی سه روز اخیر در پی حملات طالبان بالای پوسته های امنیتی در این ولایت ۱۰ پوسته امنیتی بدست گروه طالبان سقوط کرده است.

یک منبع امنیتی در جوزجان خواست نامش گرفته نشود می گوید:گروه طالبان در جریان سه روز اخیر حملات شان در منطقه حیدر آباد به فاصله میان ولسوالی های فیض آباد و آقچه ۷ پوسته امنیتی را تصرف کردند.

همچنان منبع گفت:که در پی حملات طالبان در منطقه گرجک وبیزگگ میان ولسوالی های  فیض آباد و آقچه ۳ پوسته دیگر نیز سقوط کرده است.

اما یک منبع امنیتی دیگر در جوزجان میگوید؛ که در سه روز گذشته طالبان در مربوطات روستا های حیدر آباد، بیزگگ، گرجک بین ولسوالی فیض آباد و آقچه این ولایت حمله نمودند که در نتیجه ۶ پوسته امنیتی بدست طالبان سقوط کرده است.Skip to toolbar