اعتراض هزاران باشنده فاریاب در پیوند به توهین حضرت محمد ص در شهرمیمنه

3 Nov 2020

13 عقرب 1399

هزاران باشنده فاریاب بشمول علمای دینی، درشهرمیمنه در پیوند به توهین و نشر کاریکاتور حضرت محمد ص به جاده های برآمده باشعار مرگ به رییس جمهور فرانسه و همچنان بیرق آن کشور را آتش زدند.

عبدالوهاب شاهی یکی از معترضان، توهین به حضرت محمد ص را توهین به اعتقادات مقدس مسلمانان جهان دانسته افزود که اسلام ستیزان با توهین به مقدسات اسلام نمیتوانند مسلمانان را ضعیف بسازند.

شماری از علمای دین با اشتراک در این همایش بزرگ اعتراضی دین اسلام را خط قرمز جهان اسلام دانسته  از دولت خواهان بسته شدن دروازه سفارت کشور فرانسه مقیم درافغانستان شده اند.

این شمار علما و معترضان  خواستار واکنش جدی حکومت افغانستان  در برابر توهین به پیغمبر اسلام شدند.

معترضان  در واکنش به توهین به پیغمبر اسلام، عکس امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و بیرق آن کشور را به آتش کشیدند.Skip to toolbar