تاکنون در حملات ارمنستان ۹۱ غیرنظامی آذربایجانی جان باخته اند

31 Oct 2020

۱۰ عقرب ۱۳۹۹

لوی سارنوالی آذربایجان با انتشار اطلاعیه‌ای تلفات جانی ناشی از حملات ارمنستان از ۲۷ سپتامبر تا    ۳۰اکتوبر را اعلام کرد.

بر این اساس، در دوره مورد بحث ۹۱ غیرنظامی آذربایجانی حان خود را از دست داده و ۴۰۰ نفر نیز مجروح شده اند.

در اطلاعیه گفته شد، ۱۱ نفر از جان ‌باختگان کودک و ۲۷ نفر زن می ‌باشند. ۱۴ نوزاد، ۳۶ کودک و ۱۰۱ زن نیز جزو مجروحین هستند.

در حملات تمامی اعضای ۷ خانواده و والدین ۴ کودک جان خود را از دست دادند.

در حملات آذربایجان ۲ هزار و ۴۴۲ واحد مسکونی، ۹۲ آپارتمان و ۴۲۸ ساختمان دولتی بصورت غیرقابل استفاده درآمده است.Skip to toolbar