والی ،رییس صحت عامه و سه عضو شورای ولایتی هرات به څارنوالی معرفی شدند

26 Oct 2020

۵ عقرب ۱۳۹۹

۲۱ عضو کمیته ولایتی کرونا در هرات بشمول والی ،رییس صحت عامه و سه عضو شورای ولایتی در پیوند به فساد در پول کرونا به څارنوالی معرفی شدند

لوی څارنوالی  افغانستان اوراق قضیه ۲۱ عضو کمیته ولایتی کرونا هرات بشمول والی ،رییس صحت عامه وسه عضو شورای ولایتی هرات را در پیوند به اختلاس آنها درمصرف بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا، بعد از اکمال تحقیق به محکمۀ ابتداییۀ رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، محول کرده است.

در خبرنامه لوی څارنوالی آمده است که والی ولایت هرات، رئیس صحت عامه، سه عضو شورای ولایتی، مامور تخصیصات، کارمند و مدیر کنترول مستوفیت، سه داکتر به حیث هیأت معاینه و نظارت، مسؤول ستاک کرونا، معاون و نمایندۀ شرکت آسیا فارما، رئیس شرکت السید افغان لمیتد، سه عضو هیأت تسلیمی، مدیر کنترول و هیأت ارزیابی این ولایت، از مظنونین این قضیه می باشند.

دوسیۀ این افراد از سوی ادارۀ بازرس برای تحقیقات بیشترو تأمین عدالت به لوی څارنوالی مواصلت ورزیده است.

لوی څارنوالی، این قضیه را از طریق څارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری  پیگیری نموده و دوسیۀ مرتکبین قضیه را برای تطبیق قانونیت و تأمین عدالت به تاریخ سوم عقرب سال ١٣٩٩ خورشیدی، به محکمۀ ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، محول کرد.

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف این قضیه، این افراد مبلغ ٢٠ میلیون افغانی را در سه مورد، برای خریداری شش قلم تجهیزات طبی، یک پایه “سی تی سکن” و خریداری های غیر مرتبط و ضروری از بودجۀ تخصیص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا، اختلاس کرده اند.

څارنوال مؤظف قضیه، پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوی، بر اساس اسناد و مدارک علیه مظنونین به اتهام غدر و اختلاس، از محکمه مطالبۀ مجازات کرده است.

پیش از این ادارۀ بازرس چهار قضیه را در پیوند به ارتکاب فساد اداری از مصارف بودجۀ کرونا مربوط ولایات هرات، بدخشان، نورستان و میدان وردک را به منظور تحقیقات به لوی څارنوالی فرستاده بود از این میان قضیۀ ولایات هرات و میدان وردک تکمیل و به محکمه فرستاده شده و همچنان قضایای ولایات نورستان و بدخشان در حال اکمال تحقیق قرار ددارد که پس از اتخاذ تصمیم څارنوالان موظف،  اطلاع رسانی میگردد.Skip to toolbar