اصابت هاوان در بازار ولسوالی شیرین تگاب فاریاب ۱۸ کشته وزخمی برجاگذاشت

22 Oct 2020

اول ـ عقرب ۱۳۹۹

مقام های  امنیتی در فاریاب از اصابت هاوان های طالبان بالای بازار ولسوالی شیرین تگاب این ولایت خبر میدهند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب میگوید؛ طالبان حوالی ساعت 11:20 دقیقه قبل ازظهر امروز چندین هاوان را بالای بازار مرکز ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب پرتاب کردند.

به گفته سخنگوی پولیس فاریاب در نتیجه انفجار هاوان ها  چهار فرد ملکی کشته ۱۴ تن بشمول زنان و کودکان زخمی شدند.

آقای یورش  می افزاید؛ زخمیان این رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند.

طالبان تاحال در رابطه به پرتاب هاوان در بازار ولسوالی شیرین تگاب فاریاب ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar