توزیع کمک برای ۲۷۰ خانواده بیجا شده از جنگ در فاریاب

14 Oct 2020

۲۳میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، امروز چهار شنبه (۲۳ میزان ۱۳۹۹) برای ۲۷۰ خانواده بیجا شده از جنگ ها از ولسوالی های قيصار وخواجه سبزپوش کمک های غذایی وغیر غذایی توزیع گردید.

سید مامون گهریک رییس خوادث فاریاب گفت : این کمک هاشامل ۹۲ کیلوگرام آرد  ، ۱۲ ونیم کیلو حبوبات، ۹ کیلو روغن نباتی، نمک طعام، پلمپی برای اطفال، ۷ و نیم کیلو غذای مقوی برای خانم ها، بسکویت وپول نقد ازطریق دفتر WFP میباشد.

آقای گهریک گفت  پول نقد این کمک ها که برای هر خانواده مبلغ شش هزار افغانی می باشد که در دور بعدی توزیع می گردد .

ازسوی توسط دفتر حمایه اطفال بسته لوازم فامیلی وآشپزخانه شامل ۱۴ قلم مواد وبسته کمپل با لباس شامل ۹ قلم مواد می باشد برای خانواده ها توزیع گردید .

ازسوی هم خانواده بیجا شده از جنگ های اخیر در فاریاب که امروز کمک های غذایی و غیر غذایی دریافت کردند از توجه دولت و نهاد های امداد رسان تشکری نموده همچنان خواستار تداوم همچو کمک ها در آینده نیز گردیدند.Skip to toolbar