رونمایی کتاب ” المار در آیینهء تاریخ ” در فاریاب

12 Oct 2020

۲۱ میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، کتاب” المار در آیینه تاریخ” امروز در یک همایش فرهنگی، با حضور مقام های اداره محلی، علمای دینی، شاعران وجوانان در شهرمیمنه رونمایی گردید.

عزیزالله الماری مولف کتاب “المار در آیینهء تاریخ”، از همکاری در عرصه چاپ این اثر از سوی اداره محلی فاریاب ابراز تشکری نموده گفت : که اثر مذکور را به  مدت دوسال تهیه نموده است.

استاد محمد کاظم امینی شاعر و نویسینده فاریاب در سخنرانی همایش فرهنگی تالیف این اثر را یک گام مهم فرهنگی عنوان نموده افزود که چاپ کتاب “المار در آیینه تاریخ “در راستای زنده نگهداشتن فرهنگ یک ملت سرمایه برزگ می باشد.

شعرا و نویسینده گان فاریاب در سخنرانی های شان در این همایش فرهنگی از چاپ اثر “المار در آیینهء تاریخ” از سوی یک جوان فاریابی ابراز خرسندی نموده همچنان خواستار چاپ مجموعه ها در سایر بخش ها  و راه اندازی همایش های فرهنگی در آینده ها نیز گردیدند.

کتاب “المار در آیینه تاریخ” حاوی معلومات در مورد ۱۳ ولسوالی فاریاب و اشعار حماسی از شعرای جوان این ولایت می باشد که توسط سید عزیز الله الماری تالیف و به تعداد ۱۰۰۰ جلد به حمایت مالی داکتر نقیب‌الله فایق والی ولایت فاریاب به چاپ رسیده است.

همچنان داکتر نقیب الله فایق در همایش فرهنگی صحبت می کرد از ابتکار فرهنگی این جوان قدردانی نموده گفت درآینده ها نیز فعالیت های فرهنگی را در این ولایت مورد حمایت قرار میدهد.Skip to toolbar