۱۶ نیروی امنیتی بر اثر انفجار ماین در سرپل کشته و زخمی شدند

11 Oct 2020

۲۰ میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع امنیتی در سرپل از انفجار ماین کنار جاده ی بالای کاروان حامل نظامیان دراین ولایت خبر میدهند.

یک منبع محلی در سرپل که نخواست نامش گرفته شود گفت؛ روز گذشته  ۱۳  نیروی امنیتی در منطقه بغاوی مربوط شاهراه نمبر ۲  بر اثر برخورد دو عراده تانک هاموی با ماین کنار جاده ی کشته و ۳ تن دیگر شان زخم برداشته اند.

منابع امنیتی می افزاید؛ دو موترحامل نظامیان تخریب شده و تعداد از خمیان انتقال یافته وتعداد دیگری را صبح امروز به شفاخانه انتقال دادند.

مسولیت انفجار ماین برکاروان نیروهای امنیتی در سرپل را فرد یا گروهی بدوش نگرفته است اما منابع درسرپل می گویند اکثرآ گروه طالبان بر مسیر کاروان نیروهای امنیتی ماین گذاری می نمایند.Skip to toolbar