حمایت بانوان فاریاب از کمپاین ملی صدای زنان و جمهوریت

11 Oct 2020

۲۰ میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، بانوان فاریابی یک همایش بزرگ با حضور مقام های اداره محلی ، علمای دینی، فعالان حقوق بشر و زنان  از کمپاین ملی صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان اعلام حمایت کردند.

ماریا نوری رئیس امور زنان فاریاب، نظام جمهوری اسلامی را سازگار برای بانوان خوانده افزود که با از بین رفتن این نظام، دستاورد های چندین ساله نیز ازبین میرود.

بانو نوری خشونت در برابر زنان را جهالت چندین ساله دانسته گفت: که در گفتگوهای صلح برای حقوق زنان هیچگونه تلاش صورت نگرفته است.

حمیدالله عظیمی سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب، خواهان آتش بس دایمی در افغانستان شده افزود که در جنگ های اخیر بیشترین تلفات را زنان و کودکان متقبل شده اند.

آقای عظیمی  از گفتگو کننده های دو طرف خواست که حقوق زنان را در مذاکرات نادیده نگیرند.

دراین حال داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب، زنان افغان را قشر آسیب پذیر، بی دفاع  و قربانیان جنگ چهل ساله و خشونت های فامیلی دانسته گفت :حفظ نظام جمهوریت، ارزش گذاری به حقوق زنان، کودکان و مردان است.

والی فاریاب از حضور زنان در صفوف پولیس قدر دانی نموده افزود که حفظ حکومت جمهوری، برای زنان افغان هویت می بخشد.

با این همه، این شمار زنان از گفتگو کننده های صلح خواهان ارزش گذاری به حقوق زنان نیز گردیند.Skip to toolbar