انفجار ماین در هرات ۱۲ کشته و زخمی شدند

10 Oct 2020

۱۹ میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مسولین صحت عامه هرات از کشته وزخمی شدن افرادملکی در نتیجه انفجار ماین کنارجاده ی دراین ولایت خبر میدهند.

رفیق شیرزی سخنگوی صحت عامه هرات میگوید؛ ناوقت شب گذشته بر اثر برخورد یک عراده موتر مسافربری نوع ۴۰۴ با ماین کنار جاده ی در سرک عمومی هرات قندهار بین مسیر شاهراه ولسوالی ادرسکن و شیندند دو تن از افرادملکی کشته و ۱۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

آقای شیرزی می افزاید؛ که زخمیان نخست به کلینیک ولسوالی ادرسکن انتقال وبعدا به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شدند

به گفته مسولین صحی در هرات  وضعیت زخمیان قناعت بخش گزارش می باشد.

فرد یا گروهی مسولیت انفجار را بدوش نگرفته اند.Skip to toolbar