رویداد ترافیکی دربلخ هفت کشته و زخمی برجاگذاشت 

8 Oct 2020

۱۷ میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع امنیتی ولایت بلخ از وقوع یک حادثه ترافیکی درین ولایت خبر میدهند.

عادل شاه عادل سخنگوی پولیس بلخ میگوید؛ صبح امروز حادثه ترافیکی درمسیر شاهراه ولسوالی خُلم ولایت بلخ یک موتر نوع سراچه ویک عراده زرنج افراد ملکی با موترنوع باربری تصادم نموده که درنتیجه ۴ فرد مسافرموتر سراچه کشته و 3 فرد دیگر به  رزنج سوار بودند زخمی شدند.

سخنگوی پولیس می افزاید؛ بررسی این حادثه ازسوی پولیس ترافیک این ولایت آغاز شده است.Skip to toolbar