خاطره به جرم پولیس بودن به دست پدر طالب خود کور شد

8 Oct 2020

۱۷ میزان ۱۳۹۹

حضور زنان افغان در نیروهای امنیتی و دفاعی با مشکلات‌ اجتماعی، خانواد‌گی و امنیتی روبه ‌رو است

بانو خاطره پولیس بود و درولایت غزنی انجام وظیفه می‌ کرد، اما پدر خاطره عضو طالبان است. چند روز پیش پدر این دختر پولیس، همراه با چهار طالب دیگر که زیر دستانش بودند، ابتدا چند گلوله به خاطره شلیک می ‌کند و سپس چشمان دخترش را با چاقو کور می ‌کند.

به نقل از  ایندیپندنت وزارت کشور افغانستان این خبر را تایید کرد. این وزارت ‌خانه متعهد شده است که این پولیس زن را درمان کند و یک آپارتمان مستقل برای جهت اسکان او در نظر می ‌گیرد.

مسعود انداربی، سرپرست و نامزد وزارت کشور افغانستان درباره دیدارش با خانم خاطره، این پلیس زن که از سوی پدر طالبش کور شده است در صفحه توییترش نوشت: «خاطره یک پلیس قهرمان است. پدر طالبش چشمانش را کور و او را به شدت زخمی کرده است. او امروز به دفتر من آمد. من وعده کردم که مصارف درمانش را به دوش می‌گیرم و یک آپارتمان نیز به او می‌دهم.»

آقای انداربی، به طالبان گفت: «طالبان نمی‌توانند با جبر و زور این ملت را شکست بدهند. نیروهای امنیتی افغان به هر قیمت که باشد از کشورشان دفاع می‌کنند.»

مروه امینی، سرپرست ریاست حقوق بشر کودکان و زنان افغانستان نیز درباره این اتفاق گفت: «بانو خاطره به جرم این که در حکومت کار می ‌کند و پولیس است از سوی پدرش ده گلوله زده می‌ شود. بدن خاطره پلیس قطعه قطعه شده است. نه درست راه می ‌رود و نه درست می ‌بیند. هر دو چشمانش را با چاقو آسیب زدند و غم‌ انگیزتر این که خانم خاطره می‌ گوید نمی ‌تواند فرزندانش را ببیند.»Skip to toolbar