جنگ میان ارمنستان و آذربایجان در نگورنو قره‌ باغ همچنان ادامه دارد

8 Oct 2020

۱۷ میزان ۱۳۹۹

مقام های ارمنستان روز چهارشنبه (۷ اکتوبر) گفتند که جدایی ‌طالبان مورد حمایت این کشور یک هجوم وسیع آذربایجان را در جنوب نگورنو قره ‌باغ عقب زده‌اند.

جنگ در این منطقه‌ی همرز ایران در چند روز اخیر شدت یافته است.

بعد از آغاز جنگ میان آذربایجان و ارمنستان به تاریخ بیست‌ وهفتم سپتمبر، طرفین از کشته شدن حداقل ۳۰۰ نفر به شمول ده‌ها غیر نظامی خبر داده‌اند.

اما آذربایجان هنوز در بارۀ تلفات نظامی خود چیزی نگفته است.

امکان دارد شمار واقعی تلفات خیلی بلندتر باشد.

آذربایجان و ارمنستان هر دو نگورنو قره ‌باغ را جز خاک خود می ‌دانند.Skip to toolbar