مجموعه شعری عزیزالله “بوتون ” یکی از شاعران نامدار فاریاب رونمایی شد

7 Oct 2020

۱۶ میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مجموعه شعری عزیزالله بوتون  امروز(چهارشنبه، ۱۶میزان ۱۳۹۹) با حضور مقام های محلی، شاعران،فعالان جامعه مدنی و بزرگان قومی بزرگان زنان و جوانان  ازسوی فرهنگی و

اجتماعی ایشانچ در شهر میمنه رونمایی گردید.

سخنرانان همایش فرهنگی پیرامون ابعاد شخصیتی و در گذشت مرحوم عزیزالله بوتون  صحبت نمودند.

مجموعه شعری مرحوم عزیزالله بوتون تحت نام “کینگش چاغی” از سوی نهاد اجتماعی ،فرهنگی ایشانج چاپ و رونمایی گردید.

حمیدالله بوتون حیدری یکی از شاعران فاریاب در گذشت عزیزالله بوتون را یک ضایعه بزرگ در عرصه شعر دانسته افزود که ولایت فاریاب یک کانون فرهنگی و شاعر پرور است.

در این حال داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب شاعران را سرمایه معنوی خوانده افزود که در راستایی ارج گذاری به شعرا و چاپ آثار آنان همکاری مینماید.

عزیزالله بوتون به سن 72 ساله گی چشم از جهان در گذشته بود.Skip to toolbar