حمله انتحاری برکاروان موتر والی لغمان تلفات سنگین در پی دارد

5 Oct 2020

۱۴ میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقامات حکومتی از حمله انتحاری بالای کاروان وسایط والی ولایت لغمان دراین ولایت خبر میدهند.

‏طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله میگوید؛ حوالی ساعت 9:50 دقیقه صبح امروز حمله انتحاری بالای کاروان وسایط والی ولایت لغمان در ساحه سه راهی شهرک سلطان غازی بابا در مرکز ولایت لغمان رخ داده است.

سخنگوی وزارت امور داخله می افزاید:  درنتیجه  حمله انتحاری ۸ تن بشمول چهار محافظ والی و چهار فرد ملکی کشته و ۳۰ تن بشمول ۲ محافظ والی و ۲۸ فردملکی زخمی شدند.

به گفته سخنگوی وزارت امور داخله رحمت الله یارمل والی این ولایت جان بسلامت برده اند.Skip to toolbar