اختطاف و قتل یک عالم دین در تخار

5 Oct 2020

۱۴ میزان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع امنیتی تخار از اختطاف وبقتل رسیدن یک عالم دین ازسوی افرادمسلح ناشناس دراین ولایت خبر میدهند.

خلیل اسیر سخنگوی پولیس تخار می گوید، روزگذشته افراد مسلح ناشناس یک عالم دین را از ولسوالی نمک آب تخار ربوده بودند که جسد وی از ولسوالی دشت قلعه  این ولایت دریافت شده است.

آقای اسیر سخنگوی پولیس تخار می افزاید؛ حوالی ساعت 2:00 پس از چاشت روز گذشته این عالم دین بنام مولوی عنایت الله که جسدش از ولسوالی دشت قلعه تخار به دست پولیس افتاده است.

مسولیت اختطاف و قتل این عالم دین را فرد یا گروهی بدوش نگرفته اند.Skip to toolbar