اعتراض خانواده های بیجا شده ولسوالی قیصار در میمنه

30 Sep 2020

۹ میزان ۱۳۹۹

صدها باشنده ولسوالی قیصار فاریاب بر اثر جنگ های اخیر بیجا شده اند امروز در شهر میمنه از بی توجهی دولت مرکز  بخاطر تامین امنیت، نرسیدن کمک های بشر دوستانه دست به اعتراض زدند.

آنان میگویند در آستانه فرا رسیدن زمستان قرار دارند اما محلات زندگی شان بدست طالبان افتاده وآنان به وضعیت نگران کننده در شهرمیمنه  زندگی دارند.

این خانواده های بیجاشده گان، وزارت حوادث کشور را به بی مهری متهم کرده می گویند هرگاه دولت مرکزی مواد غذایی کمک نکند فاجعه رخ خواهد داد.

و اگر دولت عاجل برای خانواده های بیجاشده قیصار رسیده گی نکند به اعتراض های شان ادامه میدهند.

ازسوی هم منابع در فاریاب مشکلات امنیتی و وضعیت ناهنجار خانواده های بیجا شده از ولسوالی قیصار را تایید نموده می گویند که دولت مرکزی و بخصوص وزارت حوادث با آنکه فاریاب بیشترین متضرر از جنگ را  دارد بی تفاوتی اختیار کرده حتی یک بوجی آرد هم ارسال نکرده است.

ولایت فاریاب یکی از ولایات نا امن کشور است که بیشترین مهاجر از جنگ وحوادث را دارد؛ اما تاحال دولت مرکزی اندکترین توجه را در برابر خانواده های بیجا شده از جنگ را در این ولایت انجام نداده است.

گزارش : فیروز “غفوری” ـ فاریابSkip to toolbar