یک گمرگ جدید در مرز ایران باز می شود

22 Sep 2020

۱ میزان ۱۳۹۹

 

مقام ‌ها در وزارت مالیه  افغانستان اعلام کرده که تحت یک برنامه، گمرگ جدید در مناطق مرزی ایران و افغانستان ایجاد کند.

به نقل از بی بی سی شمع ‌روزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفت که ایجاد این گمرگ قدم مهم برای رونق تجارت میان افغانستان و ایران است. با بهره برداری از آن فساد کاهش خواهد یافت و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد.

به گفته مسئولان کارهای مقدماتی و زیربنایی این گمرگ آغاز شده و قرار است در مسیر راه آهن خواف -هرات، در منطقه “روزنک” ولسوالی غوریان هرات ساخته شود.

آقای مسجدی ایجاد این گمرک را گام مهم در راستای رونق بازرگانی در غرب این کشور خوانده و افزوده که ساخت آن سهولت وارداتی و صادراتی را برای بارزگانان دو کشور فراهم خواهد کرد.

او گفت که با وصل شدن این خط آهن با شبکه راه آهن سایر کشورها یک ارتباط حمل و نقل خوب و ارزان بوجود خواهد آمد.

به نظر سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، اموالی که با خط آهن جابجا می‌شود، با اموالی که با کامیون منتقل می‌شود از نظر وزن، کیفیت و اسناد متفاوت است و به همین دلیل بخش خصوصی افغانستان نیاز به یک گمرگ جدید داشت.

 

آقای مسجدی افزود که چون تخطی‌های انسانی از جمله تغییر جنس و تغییر وزن در بسته‌های که با خط آهن منتقل خواهد شد، بسیار محدود می‌شود، شفافیت بیشتر شده و فساد کاهش می‌یابد.Skip to toolbar