باز داشت یک منسوب پولیس در پیوند به اخاذی در کابل

21 Sep 2020

۳۱ سنبله ۱۳۹۹

 

وزارت داخله کشور با نشر یک خبرنامه گفته است که یک ساتنمن پولیس به ارتکاب اخاذی، توسط پولیس امنیت داخلی وزارت امور داخله بازداشت شد.

 

این منسوب پولیس در جریان اجرای وظیفه در چهارراهی تایمنی کابل هنگامی که می‌خواست از مالک یک موتر بدون پلیت پول دریافت نماید، بازداشت شده است.
فرد مظنون با دوسیه نسبتی جهت بررسی‌های بیشتر، به مرجع مربوطه سپرده شده است.Skip to toolbar