یک خانم درکندهار شوهرش را کُشت

20 Sep 2020

۳۰ سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در کندهار از قتل شوهر ازسوی خانم اش دراین ولایت خبر میدهند.

جمال ناصر بارکزی سخنگوی پولیس کندهار مگوید؛ صبح امروز در مربوطات حوزه دوازدهم مرکز  این ولایت یک خانم گردن شوهرش را با چاقو بریده‌ است.

آقای بارکزی می افزاید؛ پولیس دراین مورد بررسی های خود را آغاز نموده است.Skip to toolbar