حمایت رییس جمهور غنی از شیوه حکومتداری خوب والی فاریاب

29 Aug 2020

۸ سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور امروز شنبه ( ۸ سنبله ۱۳۹۹) بمنظور یک دیدار و ملاقات فوق العاده، داکتر نقیب الله “فایق” والی فاریاب را به حضور پذیرفت.

داکتر نقیب الله “فایق” والی فاریاب در این دیدار فوق العاده با رییس جمهور کشور در بخش های حکومتداری خوب، اصلاحات، امنیت ،مبارزه با فساد ، بازسازی و سایر بخش معلومات ارایه نموده است.

رییس جمهور کشور از تمثیل حکومتداری والی فاریاب در جریان ماموریت اش ابراز خرسندی نموده گفته است که باید وظیفه اش را به صفت والی ولایت فاریاب ادامه بدهد.

همچنان رییس جمهور افغانستان به والی فاریاب وعده سپرده است که مردم فاریاب را به گونه ویژه مورد حمایت قرار میدهد.

حمایت_رییس_جمهور_غنی_از_شیوه_حکومتداری_خوب_والی_فاریابSkip to toolbar