پولیس کندز: ۱۵ تن در پیوند به جرایم جنایی باز داشت شدند

27 Aug 2020

۶ سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع امنیتی در ولایت کندز از بازداشت ۱۵ تن در پیوند به جرایم جنایی، در این ولایت خبر میدهند.

هجرت الله اکبری سخنگوی پولیس کندز میگوید طی یک هفته گذشته ۱۵ تن درپیوند به جرایم جنایی ازجمله سرقت، باج گیری، آزار و اذیت شهروندان، جعل و تذویر و سایر قضایا بازداشت شده اند.

اکبری افزود: اکثر این افراد، متهمین فراری بودند که دوسیه های شان به نهاد های عدلی و قضایی سپرده شده است.Skip to toolbar