تیرباران یک زوج در جوزجان

26 Aug 2020

۵ سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی درولایت جوزجان از تیرباران یک زوج داکتر در ولسوالی آقچه این ولایت خبر میدهند.

عبدالمعروف آذر، سخنگوی والی جوزجان می‌گوید: روز گذشته افراد مسلح ناشناس دکتر عبدالقادر وخانمش قابله بنام سلامت را که در کلینیک دشت‌مغل ولسوالی آقچه جوزجان کار می‌کردند حین بازگشت به خانه‌شان در قریه کمر مغل این ولسوالی با شلیک گلوله کشته‌اند.

وی گفت ، این ساحه ولسوالی آقچه تحت کنترول طالبان قرار دارد.

سخنگوی والی جوزجان می افزاید: دو روز قبل نیز سه کارمند ریاست تصدی افغان گاز بشمول دو انجنیر و یک دریور این ریاست در انفجار ماین کشته شده اند.

مسولیت تیرباران این زوج را در جوزجان فرد یا گروهی بدوش نگرفته است.

تیرباران_یک_زوج_در_جوزجانSkip to toolbar