سفیر امریکا: افغان‌ ها به جای «بلاک» خبرنگاران باید به آن‌ ها افتخار کنند

25 Aug 2020

۴ سنبله ۱۳۹۹

راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در کابل در توییتی گفته است که افغان‌ها به جای «بلاک» خبرنگاران باید به آن‌ها افتخار کنند.

به نظر می‌ رسد این توییت سفیر امریکا در کابل واکنشی به خبر بلاک شدن شماری از خبرنگاران در توییتر از سوی اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی است.

شماری از خبرنگاران گفته ‌اند که در روزهای اخیر در پی انتقاد از اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی در توییتر توسط او بلاک شده‌اند.

با این حال، سرپرست سفارت امریکا تأکید کرده است که شفافیت پایه و اساس یک دولت دموکراتیک است. او آزادی بیان را حافظ دموکراسی توصیف کرده است.

راس ویلسون افزوده است که امریکا در کنار کسانی ایستاده‌ است که نهادهای دولتی و مدیران آن‌ها را پاسخ‌گو نگه‌ می‌دارند.

راس_ویلسون_سفیر_امریکا_در_افغانستان

سفیر_امریکا_:_افغان‌_ها_به_جای_«_بلاک_»_خبرنگاران_باید_به_آن‌_ها_افتخار_کنندSkip to toolbar