سازمان صحی جهانی: ویروس کرونا شاید تا دو سال آینده نابود شود

22 Aug 2020

۱ سنبله ۱۳۹۹

سازمان صحی جهان می گوید که با پیوندهای بیشتر جهانیان، ویروس کرونا برای گسترش فرصت بهتری دارد و می تواند با سرعت حرکت کند؛ اما همزمان، ما برای مهار آن، فن آوری و دانش وجود دارد.

تدروس ادهانوم رییس سازمان صحی جهان می گوید که بیماری “ریزش اسپانیایی” که در سال ۱۹۱۸ میلادی شیوع یافت، دو سال زمان برد تا نابود شود؛ اما به گفته او، فن آوری های پیش رفته کنونی می توانند به انسان ها کمک کنند که در زمان کمتری، این ویروس را شکست دهند.

سازمان جهانی بهداشت می گوید که برای شکست دادن ویروس کرونا، در کنار فن آوری و واکسین، مراعات کردن تدابیر صحی بسیار مهم است.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان صحی جهان، گفت: «عیب ما، جهانی شدن، نزدیک بودن و پیوند است؛ اما امتیاز ما، فن آوری بهتر است. از همین رو امیدواریم که بتوانیم در کمتر از دو سال، این بیماری همه گیر را پایان دهیم؛ به ویژه اگر بتوانیم تمامی مان یک جا تلاش کنیم و از وحدت ملی و همبستگی جهانی که کلید واقعی استند کار بگیریم و واکسین نیز داشته باشیم.»

سازمان صحی جهان تاکید می ورزد که با وجود تمامی فن آوری ها و حتا تولید واکسین، تدابیر پیشگیرانه ویروس کرونا نباید فراموش شوند.

مایک ریان، رییس برنامه‌های اضطراری سازمان صحی جهان، گفت: «تنها این که کودکان یا دیگران ماسک می پوشند، به این معنا نیست که تدابیر دیگر را فراموش کنیم. اگر مردم فاصله اجتماعی را مراعات نکنند و دست های شان را نشویند، فایده ماسک کاهش خواهد یافت. بهترین فایده ماسک این است که ماسک همچون بخشی از یک راهبرد فراگیر، در مکان و زمان مناسب کار گرفته شود.»

بربنیاد آمار دانشگاه جانز هاپکینز امریکا، ویروس کرونا در سراسر جهان تا کنون بیش از ۲۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تن را بیمار ساخته است و از این میان، ۷۹۲ هزار و ۲۴۰ و پنج تن جان باخته اند.

کوید_19

ویروس_کروناSkip to toolbar