رونمایی کتاب “اوزلیگینی کویله گن قوشیق” در فاریاب

20 Aug 2020

۳۰ اسد ۱۳۹۹

در یک همایش ادبی وفرهنگی در شهر میمنه كتاب ( اوزلیگینی کویله گن قوشیق ) از استاد محمد امین متین اندخوی با حضور والی فاریاب ،بزرگان قومی ،فرهنگیان،زنان و جوانان رونمایی گردید .

داکتر نقیب الله “فایق” والی فاریاب که در این همایش ادبی و فرهنگی صحبت می کرد گفت این کتاب به آسانی بدست نیامده البته که با ایجاد یک کمیسیون که در آن افراد نخبه وچیز فهم این ولایت وتلاشهای شاعر ونویسنده جوان فاریاب محمد حسن تولقین اقبال چاپ یافته است .

ازسوی هم والی فاریاب استاد محمد امین متین اندخوی را استاد خود خطاب نموده گفت جای استاد متين اندخويی را در بخش زبان وادبیات اوزبیکی تکمیل کردن کار ساده ای نیست ما راهش را ادامه میدهیم ودرقسمت چاپ بقیه آثاراستاد متین اندخوی وعده سعی وتلاش داد.

در این همایش ادبی و فرهنگی زنده گی نامه استاد متین اندخوی توسط استاد محمد الله عرب رئیس تربیه معلم بخوانش گرفته شده و استاد محمد کاظم امینی پیرامون ابعاد مختلف زنده گی وجایگاه استاد متین اندخویی صحبت نمود.

محمد حسن تولقین خبرنگار نويسند وترتيب كننده كتاب امروزي استاد متين اندخويي شاعر ونویسنده جوان فاریابی در مورد كتاب معلومات داده ابراز امید واری نمود که آثار استاد محمد امین متین اندخویي به عنوان یک کتابخانه الکترونیکی که همه به آن دست راسی پیدا کنند جاداده شود تا همه علاقمندان استاد متین اندخوی درسطح کشور ودنیا بتوانند از آثار این استاد بزرگوار وتوانا مستفید واز آن استفاده نمایند .

آقای تولقین از حمایت مالی والی فاریاب درقسمت چاپ این کتاب ازطریق انجمن اجتماعی بایقرا ابراز خرسندی قدر دانی وهمچنان از کارهای فرهنگی وعلمی والی فاریاب استقبال نموده گفت این کتاب طی چهل روز با داشتن چهار بخش تکمیل و به چاپ رسید که دربرگیرنده ۱۶ مقاله تحریرشده پس از مرگ استاد متین اندخوی توسط بزرگان وقلم بدستان ازولایات مختلف کشور وحتی خارج ازکشور، بخش دوم مرثیه های که پس از وفات استاد متین اندخوی توسط تعدادی ازشعرا سروده شده است، بخش سوم مجموعه شعری استاد مرحومی وبخش چهارم تصاویر یا البوم ازدوره حیات استاد متین اندخوی میباشد .

همچنان در این همایش ادبی و فرهنگی استاد حمیدالله بوتون حیدری، بانو فریحه سیزگیر اشعار تهيه داشته شانرا بخوانش گرفته وتیم ترانه لیسه خصوصی آیدین ترانه های وصفی ومناسبتی شانرا به ترنم گرفته وکنشکا رویا آهنگ حماسی خود را اجرا نمود .

همایش ادبی و فرهنگی با توزیع کتاب “اوزلیگيني کویله گن قوشیق ” آثار استاد محمد امین متین اندخوی برای همه اشتراک کننده گان پایان یافت .

با این همه جاده مقابل پوهنتون فاریاب الی تپه های وزیر آباد بنام استاد متین اندخوی نامگذاری و با قطع نوار از لوحه این جاده پرده برداری صورت گرفت.

رونمایی_کتاب_"_اوزلیگینی_کویله_گن_قوشیق_"_در_فاریابSkip to toolbar