توزیع پول نقد برای ۴۰۰ خانواده در فاریاب

20 Aug 2020

۳۰ اسد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار،  برای ۴۰۰ خانواده بیجا شده بر اثر جنگ از سوی ریاست مهاجرین ولایت فاریاب پول نقد توزیع گردید.

غلام فاروق رئیس مهاجرین ولایت فاریاب به خبرگزاری چاپار گفت:برای هر فامیل ۶ هزار افغانی پول نقد از طریق چک بانک داده شد که این شمار خانواده ها  قبلا از سروی شده بودند.

آقای فاروق افزود، ۴۰۰ فامیل که از پول نقد مستفید شدند، همه بیجا شده‌ گان داخلی هستند.

سمیرا یکی از مستفید شده گان از کمک نقدی ابراز خرسندی نموده، میگوید:از چهار ماه بدیسنو در شهر میمنه مهاجر آمده ایم نان برای خوردن و جای برای بودباش نداریم.

صدرالدین یکی از مهاجرین از ریاست مهاجرین تشکری نموده خواهان کمک های بیشتر از سوی دولت گردید.

نورمحمد یکی دیگر از مهاجرین از کمک نقدی ریاست مهاجرین خرسندی نموده، می‌ گوید:شش هزار افغانی برای مصارف یک خانواده کافی نیست، باید دولت به مشکلات ما رسیده ‌گی نماید.Skip to toolbar