شاهراه میمنه – مزار باز می شود

18 Aug 2020

۲۸ اسد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین از آغاز عملیات نظامی برای بازگشایی شاهراه نمبریک خبر میدهد.

جنرال هیبت الله علی زی فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین درسفرش به فاریاب گفته است که عملیات نظامی به منظور بازگشایی شاهراه نمبریک آغاز می شود.

فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین در دیدار با والی فاریاب وعده سپرده است بزودی عملیات شاهراه میمنه – مزار باز می شود.

دراین حال مقام های نظامی از باشندگان ولسوالی های مسیرشاهراه می خواهند ازساحات که طالبان بیشتر حضور دارند بیرون شوند تا قربانی جنگ نشوند.Skip to toolbar