۲۳ طالب در زابل کشته و زخمی شدند

13 Aug 2020

۲۳ اسد ۱۳۹۹

وزارت دفاع ملی در خبرنامه یی گفته است که شب گذشته گروه طالبان پلان داشتند که در بخش های از ولسوالی شاه جوی ولایت زابل حمله کنند که نیروهای ملی دفاعی کشوراز تطبیق این پلان طالبان جلوگیری کرده اند.

درخبرنامه این وزارت آمده که در جریان این درگیری، ۸ طالب کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی گردیدند، وهمچنان یکمقدار سلاح و مهمات شان نیز تخریب گردیده است.

گزوه طالبان کشته وزخمی شدن افراد شان در ولایت زابل تایید نکرده اند.Skip to toolbar