کمک ۲۲ قلم تجهیزات تشخیصیه ترکمنستان به مرکز کووید ۱۹ در اندخوی ـ فاریاب

13 Aug 2020

۲۳ اسد ۱۳۹۹

مسوولین محلی در ولایت فاریاب می گویند که ترکمنستان ۲۲ قلم تجهیزات مرکز تشخیصیه کوید ۱۹ را امروز از طریق بندر آقینه به جانب افغانستان سپرد.

به نقل از پژواک ، داکتر سنجر عمر رییس شفاخانه اندخوی در مراسم تسليم گيرى اين وسايل گفت که کمک های امروز ترکمنستان ۲۲ قلم تجهیزات مدرن ساخت جرمنی بوده که برای یک مرکز تشخیصیه کوید ۱۹ کافی مى باشد.

وی گفت ، تجهیزات کمک شده هفته آینده مونتاژ میشود که پس از آن مشکل باشنده گان ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل و مسافرین که از طریق بندر آقینه رفت و برگشت می کنند رفع خواهد شد.

همچنان سلطان محمد سنجر ولسوال اندخوی گفت که در مراسم تسلیم دهى تجهیزات کمک شده معاون والی جوزجان، رییس امورخارجه زون شمال و مسوولین ادرات محلی اندخوی و از جانب ترکمنستان بازار بای کعبه یوف کنسول آن کشور در مزارشریف حضور داشتند.

سنجر به نماینده گی از مقام ولایت فاریاب از کمک کشور ترکمنستان قدردانی نموده افزود:« دوستی و روابط مردم افغانستان و ترکمنستان دیرینه است، زبان و فرهنگ مشترک دارند و این کشور در هر شرایط مناسبات خوب داشته در عرصه های مختلف کمک و همکاری نموده است.»

وی در ادامه به سخنانش اضافه کرد:«ترکمنستان تجهیزات لابراتور تشخیصیه کوید را ۱۹ درشرایطی که ویروس کرونا در همه جا شیوع یافته، کمک می کند برای باشندگان ولایات فاریاب ،جوزجان و سرپل حیاتی میباشد.»

بازار بای کعبه یوف سرکنسل کشور ترکمنستان گفت، کمکهای که صورت می گیرد بر مبنای روابط دوستانه میان زعمای دوکشور داکتر محمداشرف غنی وقربان قلی بیردی محمدوف می باشد و کشور متبوعش همواره در کنار مردم افغانستان خواهد بود.

وی از تجهیزات امروزی که برای مرکز تشخیصیه کوید ۱۹ کمک شده و نیز از نصب دروازه های ضد عفونی درنقطه صفری بندر آقینه و خط ریل یاد کرده آنها را نشانه دوستی بى غرضانه میان دوکشور خواند.Skip to toolbar