حریق ساختمان یک مکتب دخترانه در فاریاب

13 Aug 2020

۲۳ اسد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع در فاریاب می گویند:کاروان اکمالاتی نیروهای امنیتی از میمنه به سمت ولسوالی خواجه سبز پوش در حرکت بودند که یک عراده تانک هاموی این کاروان با ماین کنار جاده ی طالبان اصابت می نماید، هم زمان نبرد میان نیروهای امنیتی با طالبان صورت می گیرد.

منبع گفت: در نتیجه اصابت تانک حامل نیروهای امنیتی به ماین تانک تخریب گردیده اما در نتیجه درگیری ساختمان مکتب نسوان بادغیسی آتش گرفته است.

در این حال عزت الله خوشبین رییس معارف فاریاب با تایید این خبرمی گوید: در نتیجه جنگ ساختمان مکتب نسوان بادغیسی که دارای ۱۲ شعبه درسی می باشد کاملآ حریق گردیده است.

رییس معارف فاریاب گفت:بدلیل شدت جنگ باشندگان محل نتوانستند آتش را خاموش نمایند اما تمام صنف های درسی و اسناد مربوط به این مکتب آتش گرفته است.

در این حال یک منبع امنیتی در فاریاب می گوید: در نتیجه درگیری ها ۳ عضو گروه طالبان کشته شده اند.

ازسوی هم طالبان در ولسوالی خواجه سبزپوش درگیری و حریق ساختمان مکتب نسوان بادغیسی را تایید کردند اما گفته اند در نتیجه اصابت تانک با ماین دو نیروی امنیتی نیز کشته و تانک کاملآ تخریب گردیده است.

اما منابع دولتی کشته شدن دو نیروی امنیتی را تایید نکرده اند.Skip to toolbar