حریق ساختمان یک باب مکتب در تخار

13 Aug 2020

۲۳ اسد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع محلی تخار تایید میکنند که یک باب مکتب با تمام تجهیزات آن از سوی افراد ناشناس به آتش کشیده شده است.

خلیل اسیر سخنگوی پولیس تخار به خبرگزاری چاپار میگوید: ساعت 3:30 بامداد امروز(پنجشنبه،23اسد) لیسه ابوعثمان تالقانی در شهر تالقان مرکز ولایت تخار از سوی افراد ناشناس حریق گردیده است.

آقای اسیر میگوید:این مکتب با تمام تجهیزات آن به شمول ده صنف، کمپیوتر و اسناد ها طعمه حریق گردیده است.

تا اکنون انگیزه به آتش کشیده شدن این مکتب معلوم نیست.Skip to toolbar